gilaki.dr@gmail.com ۰۰۹۰۵۵۳۸۱۴۸۹۵۸
حتما قبل از ازدواج این نکات را بدانید
نکات قبل ازدواج

ازدواج نهادی است که زندگی افراد را به شیوه‌های گوناگون عاطفی و اقتصادی به هم پیوند می‌زند. دربسیاری از فرهنگ‌های غربی، ازدواج معمولاً به ایجاد خانواده‌ای جدید که از زوج متاهل تشکیل می‌شود منجر می‌شود که در خانه‌ای مشترک با هم زندگی می‌کنند و غالباً از بستر یکسانی استفاده می‌کنند، ولی در بعضی از فرهنگ‌های دیگر سنت این نیست.
“ازدواج يک نهاد فوق العاده است، اما آيا کسي دوست دارد که در يک نهاد قرار بگيرد؟”
ازدواج يکي از مهمترين تصميماتي است که شما در زندگي خود مي گيريد. من و همسرم 28 سال پيش با هم ازدواج کرديم. در آن زمان خيلي از چيزهايي را که الآن مي دانيم را نمي دانستيم و مطمئن هستم که تعداد زيادي از افراد نيز هستند که از همان موارد مشابه اطلاع کافي ندارند. خداوند به من کمک کرد تا بتوانم 12 نمونه از بينش هايي را که قبل از ازدواج طرفين رابطه بايد نسبت به آن آگاهي داشته باشند را در اين قسمت براي شما تشريح مي کنم.
1- ازدواج از سوي خدا برنامه ريزي و طراحي مي شود. به همين دليل در اين امر خير بايد به دنبال رهنمود هاي خداوند باشيم.

اغلب اوقات ما کاري را انجام مي دهيم که ديده ايم ديگران انجام مي دهند. افراد مختلف ايده هاي متفاوتي نسبت به ازدواج دارند، اما نمي توانيم نظر همه افراد را در مورد ازدواج بدانيم و در عين حال بايد به خاطر داشته باشيم که چيزي که در مورد يک زندگي مشترک کار مي کند، ممکن است در مورد ساير زندگي هاي مشترک درست از آب در نيايد. بنابراين به حرف چه کسي بايد گوش کنيد؟ خوشحالم که اين سؤال براي شما پيش آمد. به عقيده من بايد مطالعه خود را زياد کرده و در برخي مواقع به کتب مذهبي نيز مراجعه کنيد. از جمله کتاب هاي مفيد در اين زمينه مي توان به موارد زير اشاره کرد: “پيش از اينکه بله بگوييد” نويسنده نورمن رايت، “خيلي زود، خيلي صميمي” نويسنده جيم تالي.
2- به نظر من بهتر است پيش از ازدواج چند جلسه مشاوره خانوادگي را طي کنيد.

مراکز مشاوره اي وجود دارند که مي توانند به شما کمک کنند تا در وهله اول خودتان را بهتر بشناسيد و سپس ببينيد چه کسي مي تواند شريک مناسبي براي زندگي با شما باشد. سوابق خانوادگي، خصوصيات اخلاقي، و ساير جنبه هاي زندگي توسط مشاور تحليل و بررسي مي شود. يک سري سؤال هاي از پيش تعيين شده در داخل يک پرسشنامه تهيه و تدوين شده اند و پر کردن آن مي تواند کار جالب و سرگرم کننده اي باشد.
3- زماني که تازه وارد زندگي زناشويي مي شويد، شور و هيجان بسيار زيادي از قبل از عروسي تا ماه عسل وجود دارد.

به مرور زمان همه شور و هيجان ها آرام مي گيرد و شما آهنگ زندگي جديد خود را احساس مي کنيد. در اين زمان ناگهان نگاهي به شريک زندگي خود مي اندازيد و از خودتان سؤال مي پرسيد که: “چرا من اينکار را کردم؟” برخي از افراد به اين مرحله که مي رسند قدري مي ترسند و احساس مي کنند که کار اشتباهي انجام داده اند. باور کنيد که اين مسئله يک امر کاملاً عادي است. اولين دعواي شما شکل مي گيرد و بر سر اين مطلب که کاغذ توالت بايد از کدام سمت قرار بگيرد، با هم جر و بحث مي کنيد. به مرور زمان ياد مي گيريد که بايد مصالحه و سازش بيشتري با هم داشته باشيد. به هر حال در همه مراحل زندگي انسان ها با شک و ترديد هاي مختلفي روبرو مي شوند. آگاهي از اين مطلب مي تواند شما را آرام کند. شما يک فرد کاملاً نرمال هستيد.
4- براي تفريح وقت بگذاريد. يک زندگي موفق نيازمند کار و تلاش است.

اما شما بايد براي تفريح نيز وقت بگذاريد. ياد گرفتن طريقه زندگي با يک فرد جديد در يک رابطه دو جانبه صميمي، نيازمند تلاش هر دو نفر است. بايد ياد بگيريد چگونه مي توانيد با هم ارتباط برقرار کرده و يکديگر را درک کنيد، در سمينارهاي مربوط به ازدواج، و زندگي مشترک شرکت کنيد، هم فال است و هم تماشا. تفريح و خوشحالي را تبديل به خاطره اي نامحسوس از زمان مجردي نکنيد. با هم خاطرات جديد را خلق کنيد. به هم توجه کنيد و از بودن با هم لذت ببريد.

حتما قبل از ازدواج این نکات را بدانید
نکات قبل ازدواج

5- اين روزها به دليل وجود فشارهاي اجتماعي و اعتقادات غير مذهبي تاکيد چنداني به عدم برقراري رابطه جنسي پيش از ازدواج نمي شود.

عدم رابطه جنسي پيش از ازدواج تبيين کننده بنيان اعتماد طرفين نسبت به يکديگر است. بسياري از افراد هستند که به دليل عدم اطمينان به يکديگر ساعت هاي طولاني در پي تعقيب هم هستند، يکديگر را متهم به خيانت مي کنند و هيچ ارزشي براي هم قائل نمي شوند. شايد قدري بي معني باشد، اما به هر حال اينچنين است. ما به بسياري از زوج هايي که به هم در مورد مسائل جنسي بدبين هستند پيشنهاد مي کنيم که ازدواج نکنند. منظور از عدم برقراري رابطه جنسي کليه رفتارهاي جنسي است و فقط به نزديکي محدود نمي شود. به عنوان مثال اورال —— و يا حتي معاشقه نيز مي تواند به عنوان نوعي رابطه جنسي در نظر گرفته شود. خداوند تعيين کرده که رضايت جنسي فقط بايد در زندگي مشترک وجود داشته باشد. زمانيکه با هم نامزد مي کنيد به هيچ وجه دليلي وجود ندارد که رابطه جنسي برقرار کنيد. طبق روايات، بستر مکان مقدسي است و خداوند خود سزاي افراد هرزه را مي دهد. —— نوعي ورزش نيست که هر زمان که اراده کرديد آنرا انجام دهيد بلکه يکي شدن فيزيکي، عشقي، و روحي است. —— مسئله اي است که ازدواج را ازدواج مي کند. شما با شريک زندگي خود يکي ميشويد. همه ما نزد خداوند جايگاه ويژه اي داريم و او مي خواهد ما از هر گونه گناه، شرمساري، بيماري، حقارت و ناپاکي به دور باشيم. او هم دوست دارد که ما صميمانه ترين رابطه محبت آميز را تجربه کنيم. اگر شما و نامزدتان در حال حاضر نمي توانيد شهوت خود را کنترل کنيد چه تضميني وجود دارد که پس از ازدواج بتوانيد اين کار را انجام دهيد؟
بايد بدانيد که ارزش هاي شريک زندگيتان چه چيزهايي هستند. همچنين بايد از ارزش هاي فردي خود نيز آگاهي داشته باشيد. چه چيزي برايتان اهميت دارد؟ آيا ارزش هاي شما دو نفر با هم سازگار هستند. در طول مدتي که صرف قرارهاي ملاقات مي کنيد، بايد در مورد يک چنين مسائلي با هم صحبت کنيد. آيا بچه مي خواهيد؟ اگرجوابتان مثبت است، چند تا؟ عقايد مذهبي يکساني داريد؟ آيا از نظر مذهبي عقايد يکساني داريد؟ اين مقوله از اهميت خاصي برخوردار مي باشد, شايد وقتي که فقط با هم قرار ملاقات مي گذاريد و حتي در ابتداي زندگي مشترک درگيري هاي چنداني در مورد مسائل ديني با هم پيدا نکنيد، اما زمانيکه پاي بچه ها به زندگي مشترک باز ميشود، معمولاً مسائل مذهبي اهميت بيشتري پيدا مي کنند، چراکه هر يک از والدين تصميم مي گيرد به فرزندش اعتقادات و ارزش هاي مذهبي شخصي خود را منتقل کند.
6- در مورد کليه روابط عاشقانه گذشته با هم صحبت کنيد.

مسائل عاطفي گذشته را براي شريک زندگي خود باز کنيد، چراکه درميان گذاشتن يک چنين مسائل خصوصي و شخصي مي تواند شما را به سطوح عمق تري از صميمت برساند. هر کدام از طرفين حق دارند که از جزئي ترين مسائل زندگي شما آگاهي داشته باشند. زمانيکه با هم ازدواج کرديد نبايد هيچ نقطه مبهمي وجود داشته باشد که طرف مقابل را سورپريز کند. اگر با هم توافق مي کنيد که گذشته مربوط به گذشته است و بهتر است حرفي در اين مورد نزنيد، من به شما قول مي دهم که يک روز وقتي اصلاً انتظارش را نداريد يک نفر از گذشته مي آيد و براي شما مشکل درست مي کند. زمانيکه اين اتفاق بيفتد احساس ناامني ايجاد شده و درد و رنج بيشتري وارد رابطه مي شود. اگر احساس ميکنيد که نمي توانيد به طور کامل به طرف خود اعتماد کنيد شايد هنوز به مرحله اي نرسيده باشيد که آماده ازدواج باشيد. اين يک امتحان صداقت و آسيب پذيري است.

7- هيچ گاه سازش نکنيد. درست است که هيچ انسان کاملي وجود ندارد، اما شما استحقاق بهترين همسر را داريد.

برخي از افراد پيشنهاد ازدواج را فقط به دلايل زير قبول مي کنند: فکر مي کنند شايد ديگر يک چنين اتفاقي در زندگي برايشان رخ ندهد، بچه دارند و شايد کسي حاضر به زندگي کردن با آنها نباشد، فکر مي کنند که: “من آدم خاصي نيستم به همين دليل حق انتخاب ندارم”، و يا “دوستش ندارم ولي اين فرد با ثبات است و مي تواند حامي خوبي براي من باشد. هيچ کدام از اين موارد نمي توانند دليل خوبي براي “بله” گفتن به شمار روند. از آنجايي که ازدواج را خداوند پايه ريزي کرده مي تواند مکان امني براي اجتماع دو انسان که پايبند ارزش هاي الهي هستند، باشد. هدف اصلي ازدواج اين است که انسان ها ابتدا بتوانند عشق را در روي زمين احساس کنند تا بعدها به جمع خانوادگي بزرگ خود در بهشت بپيوندند. از خداوند بخواهيد که شريک مناسب زندگيتان را پيش رويتان قرار بدهد. منتظر نشانه خداوند باشيد و جان فشاني نکنيد.

8- از يکديگر سؤال هاي مهم بپرسيد. زماني که با هم قرار ملاقات مي گذاريد زمان مناسبي است که سؤال هاي مهم و کليدي را مطرح کنيد:

در چه نوع خانواده اي بزرگ شدي؟ پدر و مادر در کنار هم زندگي مي کردند يا از هم جدا شده بودند؟ با توجه به خانواده اصلي خود از زندگي مشترک خود چه انتظاراتي داريد؟ چه تصميماتي در ابتداي زندگي براي تعليم و پرورش بچه خواهيد گرفت؟ اين جمله را کامل کند: “زمانيکه ازدواج کنم و بچه دار شوم هيچ وقت….”
در مورد رابطه خود با والدين جنس مخالف خود صحبت کنيد به عنوان مثال پسر و مادر، دختر و پدر. ارتباط با والدين جنس مخالف مي تواند اثر مهمي بر روي نحوه رفتار ما با همسرمان داشته باشد. اگر پدر او با مادرش بدرفتاري کند به احتمال زياد او نيز با خانمش بدرفتاري خواهد کرد. در اين زمينه مي توانيم يک کتاب به شما معرفي کنيم با نام “1000 سؤال براي زوج ها”
9- قبول نامزد به عنوان همسر آينده مسئله مهمي است که در همان ابتدا شما بايد بر روي آن فکر کنيد.

براي پذيرش يک فرد ديگر شما بايد ابتدا خودتان را بپذيريد. شايد در خيلي از کارها خوب ظاهر شويد اما در عين حال اموري نيز وجود دارند که شما نياز به تمرين و ممارست بيشتري در آنها داريد. تمام اين نقاط ضعف و قوت در کنار هم جمع مي شوند و شما را مي سازند. پذيرش سبب مي شود که افراد خودشان باشند و بي قيد و شرط به هم عشق بورزند، همانطور که خداوند به بنده هايش عشق مي ورزد. اگر فرد احساس کند که پذيرفته نمي شود و از عزت نفس پاييني برخوردار باشد، آنوقت پذيرش خود را براي ديگران نيز سخت مي کند و هيچ کس نمي تواند او را واقعاً از صميم قلب دوست بدارد. در اينجا به اهميت مشاوره هاي قبل از ازدواج پي مي بريم. زمانيکه ما دانه اي را مي کاريم، بالاي سر آن نمي ايستيم و نمي گوييم: “زود باش، زود باش، رشد کن، تو سريع رشد نمي کني، خيلي کندي!” مانند گياهان انسان ها نيز براي رشد و تعالي، نيازمند زمان هستند و براي اين امر نيازمند مراقبت، اهميت و عشق هستند، درست مانند يک گياه که نياز به آب و نور خورشيد دارد. هر چقدر خودتان را بهتر بشناسيد، آنوقت خيلي راحت تر مي توانيد شريک زندگيتان را بشناسيد. هيچ وقت تلاش نکنيد که طرف مقابل را عوض کنيد.
10- نسبت به انجام هر گونه آزار و اذيتي هشيار باشيد.

آيا شريکتان تا کنون سعي کرده با بي حرمتي، توهين و حقارت حرف خودش را به کرسي بنشاند؟ آيا شما را با برخوردهاي فيزيکي تهديد کرده؟ آيا احساس مي کنيد تهديد مي شويد؟ آيا تا کنون مورد اصابت قرار گرفته ايد؟ شما را هل داده؟ اشياء را پرتاب مي کند؟ هر زمان به هر دليلي سيلي ميزند؟ هيچ يک از رفتارهاي ذکر شده قابل قبول نيستند. کسي حق ندارد شما را مورد اصابت قرار دهد و تقصير شما هم نسيت که مورد آزار و اذيت قرار گرفته ايد. آيا همسرتان قصد دارد تا شما را از دوستان و کسانيکه دوستشان مي داريد، دور کند؟ با مشاهده هر يک از اين موارد بايد يا رابطه را تمام کنيد و يا به آنها بگوييد تا زمانيکه به روانپزشک مراجعه نکنند، قادر به ادامه رابطه نخواهيد بود. خودتان را گول نزنيد، هر رفتار بد قبل از ازدواج، پس از ازدواج چند برابر بدتر خواهد شد. همه روزه افراد بسيار زيادي قرباني خشونت کساني مي شوند که آنها را مي شناسند. لطفاً اين مسئله را جدي بگيريد.

حتما قبل از ازدواج این نکات را بدانید
نکات قبل ازدواج

11- زماني را نيز به عبادت دو نفري اختصاص دهيد.

ارزش اين کار آن است که وقتي يک زندگي روحاني را پايه ريزي مي کنيد، در مسيري قرار مي گيريد که خداوند در تمام مراحل زندگي حامي و پشتيبانتان خواهد بود. در يک ازدواج روحاني 3 طرف وجود دارد: شما، خدا، همسرتان. در زمان بروز مشکلات پيروي از رهنمون هاي الهي مي تواند بزرگترين کمک را به شما کند.
12- نکته اضافي: افراد مجردي که بچه دارند؛
زماني که پاي بچه ها به ميان مي آيد، لطفاً از آنها سؤال کنيد که احساسات خودشان را با شما در ميان بگذارند. اگر احساسات منفي داشتند، روي اين مسئله دقيقتر بشويد و به دنبال علت ها بگرديد. من به شدت توصيه مي کنم که تمام افراديکه در ازدواج دخيل هستند تحت مشاره قرار بگيرند. بايد برنامه هايي پيرامون تسهيل ارتباط ميان همه افراد طراحي و تنظيم شود. اگر هر دو طرف بچه داشته باشند همه بايد در مشاوره هاي خانوادگي پيش از ازدواج شرکت کنند. کتاب پيشنهادي “قبل از ازدواج مجدد”
13- نکته اضافي: ازدواج با کسي که بچه دارد؛
از خود اين سؤالات را بپرسيد: آيا من با احساسات کودکان مي توانم هماهنگ شوم؟ آيا مي توانم به حرف هاي آنها گوش دهم؟ ايا آنقدر انعطاف پذيري دارم که بتوانم با آنها سازش کنم؟ آيا مي توانم کلاس ها، کتب و مشاوره هاي لازم در اين زمينه را پشت سر بگذارم؟ و براي آقايون: آيا مي توانم مردانگي خود را وقف کنم و نکات منفي بچه ها را تحمل نمايم؟ آيا تصور مي کنيد که همسرتان بتواند از پس بچه ها بربيايد؟
14- تست هاي پزشکي
پيش از ازدواج توصيه مي شود آزمايشات زير را انجام دهيد:
تست HIV، هپاتيت C، هپاتيت B و آزمايش خون

نکته آخر :

به یاد داشته باشید تفاو‌ت‌هایی که آنها را پیش‌بینی نکرده‌ایم، می توانند آنچنان زندگی ما را تحت‌الشعاع قرار دهند که فکرش را هم نمی‌توانید بکنید. همین تفاوت‌ها و اختلاف‌های از قبل پیش‌بینی شده هستند که زندگی مشترک را تخریب می‌کند.

نوشتن دیدگاه

X