gilaki.dr@gmail.com ۰۰۹۰۵۵۳۸۱۴۸۹۵۸
رابطه بین گروه خونی و شخصیت افراد
شخصیت شناسی از روی گروه خونی

گروهی معتقدند بخشی از شخصیت انسان در گروه خونی اش نهفته است؛ این گروه می گویند گروه خونی مشخص می کند که مقتدر، وارسته، سرد یا احساساتی هستید. البته هیچ تحقیق علمی مستندی در این مورد انجام نگرفته و همه چیز فعلادر حد یک فرضیه است که البته در نوع خود جالب و بامزه به نظر می رسد و می توان به عنوان نوعی نظریه به آن فکر کرد
بسیاری از دانشمندان زیست شناسی معتقدند خصلت ، منش ، رفتار، توان و کارایی، خلاقیت و خلق و خوی هر فرد بستگی به نوع گروه خونی وی دارد . در بسیاری از کشورهای صنعتی بخصوص ژاپن ، برای پست های مدیریتی و اجرائی ، هنگام استخدام افراد ، به نقش گروههای خونی آنها توجه ویژه ای می شود. می خواهید بدانید شما دارای چه شخصیتی هستید!!!؟

گروه خونی O :
افرادی سالم تر ، دارای هدفی مشخص و اندیشمندتر هستند
بیش از دیگران حسود و مقام طلبند .
پر حرف اند
ولی سیاستمداران ، وزیران و ورزشکاران خوبی هستند.
گروه خونی A :
افراد آرام ، منظم ، مطیع قانون و قاعده و بدون اعمال خشونت هستند
انعطاف ناپذیر ، تودار ، خودخواه و مشکل پسندند.
این افراد برای کارهای حسابداری ، هرگونه امور اقتصادی ، مالی ، کامپیوتری و مهندسی شایستگی
دارند.

گروه خونی B :
مردمانی رک و سریع الهجه ، حساس و در عین حال دارای پشتکار هستند.
ناشکیبا ، غیرقابل پیش بینی و در کارهایی که مورد علاقه آنهاست تنبل اند
این افراد دهانشان چفت و بست نخواهد داشت و نمی شود اسرار و کارهای محرمانه را با آنها در میان
گذاشت.
این افراد شایسته روزنامه نگاری و نویسندگی ، هنر و کارهای فکری هستند
گروه خونی AB :
افرادی منطقی ، حسابگر ، امین و رو راستند
سازمانده ، مطیع و در عین حال نیرومند هستند
این افراد به آسانی کسی را نمی بخشند، گاهی خشمگین می شوند و اغماض را دوست ندارند
محافظه کارند و نمی شود آنها را به راحتی شناخت
این افراد برای مدیریت ، قضاوت ، نمایندگی ، کارگری و کارفرمایی هردو مناسبند.

نوشتن دیدگاه

X