gilaki.dr@gmail.com ۰۰۹۰۵۵۳۸۱۴۸۹۵۸
Category: قبل و بعد از ازدواج


 

خواستگاری همراه با سوالات متفاوت

خداوند لبخند زد و دختر آفریده شد! اخیرا کلاغا خبر رسوندند که تو خونه بابا قانونی هیاهویی بپا شده! اعضای خونه دارند تدارک یک مهمونی بزرگ را می بینند، از خدا پنهون نیست از شمام پنهون نباشه که میخواد واسه دختر دُردونه باباقانونی خواستگار بیاد.

منصرف شدن از ازدواج با این افراد

 

برای یک ازدواج موفق و خوب باید هنگام انتخاب همسر چشمان تان را باز کرده و طرف مقال تان را بشناسید. اگر طرف مقابل تان که برای ازدواج انتخاب کرده اید یکی از خصوصیت های زیر را دارد از ازدواج با او منصرف شوید.