شرکت تحقیقات علوم روحی و متافیزیک استاد گیلکی شماره ثبت: 357866

متافیزیک،انرژی درمانی، استاد متافیزیک،چشم سوم،مدیتیشن,مراقبه،هاله،هیپنوتیزم،انرژی مثبت،انرژی منفی،خلسه،خدا،فرشتگان