gilaki.dr@gmail.com ۰۰۹۰۵۵۳۸۱۴۸۹۵۸

متافیزیک

یک مدرس فلسفه درباره متافیزیک از نظرگاه هایدگر گفت:متافیزیک می خواهد کل موجود را بفهمد یعنی می خواهد حقیقت و ماهیت و ذاتش را کشف کند. یعنی متافیزیک طرح پرسش از حقیقت موجودات می کند.

متافیزیک

یک مدرس فلسفه درباره سوبژکتیویته گفت: متافیزیک در سوبژکتیویته به تمامیت می رسد. منظور هایدگر ازبحران آخرالزمانی عالم کنونی این نیست که حضرت مهدی(ع) در آخر الزمان ظهور می کنند و همه چیز درست می شود و عالم تمام می شود.

متافیزیک

دلایل علمی بودن و اثبات روشهای متافیزیک
به قلم: مهران موللی (مربی متافیزیک)

متاسفانه در ایران حتی افراد تحصیلکرده نیز به علوم متافیزیک شک دارند، از این رو: این مقاله را برای اثبات حقانیت و علمی بودن روشهای مختلف متافیزیک مثل:هیپنوتیزم،مدی تیشن،انرژی درمانی و غیره می نویسم.

انرژی درمانی
گزیده ای از گفتگوی جمعی از پزشكان انرژی درمانی در گفتگو با روزنامه اطلاعات در خصوص تاریخچه انرژی درمانی، نحوه كاربرد و عدم تعارض این علم با علم پزشكی گفتگو كردند.

آقای دكتر مهدی دوستداری بفرمائید كه انرژی چه هست و چه رابطه‌ای با موجودات دارد؟