آرشیو برچسب : انرژی های بدن

خانه برچسب های پست ها "انرژی های بدن"
انرزی بدن انسان

انرژی های بدن انسان

بدن انسان دونوع انرژی دارد :                   1 – انرژی بیوشیمیایی 2 – انرژی کیهانی   انرژی بیو شیمیایی بدن از گرمای آزاد شده از واکنشهای شیمیایی غذاهایی که میخو...
ادامه مطلب