gilaki.dr@gmail.com ۰۰۹۰۵۵۳۸۱۴۸۹۵۸
Tag: برایان تریسی در زمینه موفقیت

زندگی تریسی:  ثمره زندگی تریسی با تمام قهرمان سازی هایی که برای وی تصویر نموده اند، در واقع تبیین سلوک یک زندگی لائیک در اوج یک موفیقت کاذب می باشد. چنانکه می نویسد: «در طول سوابق حرفه ای خود یک حقیقت ساده را دریافتم . کلید دست یابی به موفقیت بزرگ ، پیروزی ، احترام

X