gilaki.dr@gmail.com ۰۰۹۰۵۵۳۸۱۴۸۹۵۸
Tag: تعریفی از آن

 

فواید یوگا همراه تعریفی از آن

یوگا فرایند كشف خود شناسی را در پی دارد .و علاوه بر فوایدی كه برای افراد دارد برای جامعه نیز می تواند مفید باشد .در واقع نمی توان گفت یوگا فقط یك ورزش بدنی است چون پژو هشهای علمی ثابت می كند

X