gilaki.dr@gmail.com ۰۰۹۰۵۵۳۸۱۴۸۹۵۸
Tag: حافظه

علم روابط جدیدی بین کارهایی که می توانیم روزانه انجام دهیم تا ظرفیت کلی حافظه مان افزایش یابد، کشف می کند. مغز شما مانند یک ماهیچه است. ماهیچه بدون رفتن به باشگاه و تغذیه ی مناسب رشد نمی کند. مشابه همین موضوع برای مغز هم اتفاق می افتد. بدون توجه و مراقبت از آن، مغز هم مانند

 

خروپف و تاثیر بر زوال فکر و حافظه

طبق یک مطالعه جدید، خروپف کردن شدید و اختلال تنفسی در حین خواب با زوال زودهنگام فکر و حافظه در ارتباط است.

به گفته محققان مرکز پزشکی لانگون نیویورک، مشکلات تنفسی هنگام خواب مانند خروپف کردن و خرناس کشیدن می تواند موجب کاهش زودهنگام حافظه و قوای فکری شود.