آرشیو برچسب : خاصیت مغناطیس

خانه برچسب های پست ها "خاصیت مغناطیس"

خاصیت مغناطیس بر بدن…

مغناطیس بر بدن: در سال های اخیر دانشمندان  روسیه با کار کردن بر روی آب مغناطیسی و قرار دادن دو آهنربا در دو طرف لوله رسوب زده و مغناطیسی کردن آب در حال گذر در لوله به نت...
ادامه مطلب