gilaki.dr@gmail.com ۰۰۹۰۵۵۳۸۱۴۸۹۵۸
Tag: دانستنیهایی درباره ی مردان


 

دانستنیهایی درباره ی خیانت مردان

صفر تا صد اين ماجرا دست خودتان است. اگر از شيوه حرف زدن همسرتان با زنان فاميل خوش‌تان نيامد می‌توانید زير همه‌چيز بزنيد و به زندگي مشترك خودپايان دهيد

 

X