gilaki.dr@gmail.com ۰۰۹۰۵۵۳۸۱۴۸۹۵۸
Tag: دکتر شریعتی


 

داستان زندگی دکتر شریعتی و ماست مالی کردن یعنی چی

سراغ صندوقخانه را گرفت. گفتم دکتر چی شده؟ گفت: صندوقخانه اگرچه زندان نیست، اما شبیه آنجاست، جوان‌های وطنم الان توی بندهای زندانند، نمی‌خواهم از آنها دور باشم.

 


 

سخنان زیبا و جالب دکتر شریعتی

-زن عشق می کارد و کینه درو می کند….
-دیه اش نصف دیه توست و مجازات زنایش با تو برابر…

 

***************************

X