gilaki.dr@gmail.com ۰۰۹۰۵۵۳۸۱۴۸۹۵۸
Tag: رویا

رویا و بیداری

آگاهی در بیداری :

به واقع ما چه چیز رو میتونیم آگاهی در بیداری نام گذاری کنیم ؟ اینکه بیدار باشیم ؟ اینکه نخوابیم ؟ اینکه همش به خودمون بگیم من آگاهم ؟ نه ، به هیچ عنوان …

شاید ساده ترین تعریف برای آگاهی در بیداری این باشه : من میدونم که به چه علت در این زندگی جریان دارم و همچنین میدونم به چه علت باید زندگی کنم .

اساتید رویا

باید به خوبی معنی استاد درون را تا بحال دونسته باشین . نمی تونم بگم من یا فقط شما از این هدایت ها بر خورد دار هستیم . بلکه استاد درون برای تک تک ما انسان ها وجود داره ، استادی حاضر و واقعی ، نه یک توهم که قابل مشاهده و لمس کردن نباشه . ما امروز در مورد اساتید رویا صحبت میکنیم ، اساتیدی که وظیفه ی اون ها هدایت ما انسان هاست .

رویا چیست

هر انسان دارای ۲ دنیاست

یک دنیای بیرونی که همون محیط پیرامون اون آدمه و دوم دنیای درون که مربوط به روح و عوامل ارتباطی روح مانند جهان هایی که انسان میتونه در زمانی که در این دنیاست به اونا سفر کنه و همچنین سفیران روح که انسان ها رو کمک میکنند .

آیا تجربه ما در این زندگی واقعی است؟

شاید این سوال به نظرتان کمی احمقانه بیاید. ممکن است یاد آدم‌هایی بیفتید که تعادل فکری ندارند و نمی‌توانند فرق بین زندگی که دارند و توهمات درون ذهنشان را تشخیص دهند.

اما منظور از اینکه می‌گوییم تجربیاتمان در این دنیا واقعی هستند یا نه چیست؟

X