gilaki.dr@gmail.com ۰۰۹۰۵۵۳۸۱۴۸۹۵۸
Tag: مشاوره تلفنی

 

دانستنی های بسیار جالب در مورد انرژی درمانی

هاله های انرژی انسان دو ویژگی دارند که این دو ویژگی رو بقیه انرژی ها ندارند.

حقیقت انرژی درمانی ودرمان اختلال‌های جنسی

در جواب این سوال باید به چند مطلب دقت کرد:
1. بسیاری از مدعیان انرژی درمانی، توانمندی درمانگری ندارند و یا بسیار کمتر از آن که ادعا می کنند؛ مهارت دارند. یعنی اگر هم کمی از انرژی درمانی اطلاعاتی دارند، به این حد نیست که بتوانند مواردی را که ادعا می کنند؛ مداوا کنند. چرا که موارد زیادی مشاهده شده است که این افراد با اغراض ناشایستی مانند شهرت و یا کسب پول و یا احیانا تمتعات جنسی از دیگران این گونه ادعا ها را مطرح می کنند.

انرژی‌درمانی

دانستنی های جالب درباره انرژی درمانی

انرژی‌درمانی یکی از شاخه‌های پزشکی جایگزین است که مرکز ملی پزشکی مکمل و جایگزین ایالات متحده آن را به رسمیت می‌شناسد. روش‌های گوناگون انرژی‌درمانی در فلسفه، رویکرد و ریشه‌شان تفاوت‌های زیادی با هم دارند.

انرژی درمانی
گزیده ای از گفتگوی جمعی از پزشكان انرژی درمانی در گفتگو با روزنامه اطلاعات در خصوص تاریخچه انرژی درمانی، نحوه كاربرد و عدم تعارض این علم با علم پزشكی گفتگو كردند.

آقای دكتر مهدی دوستداری بفرمائید كه انرژی چه هست و چه رابطه‌ای با موجودات دارد؟

X