gilaki.dr@gmail.com ۰۰۹۰۵۵۳۸۱۴۸۹۵۸
Tag: ویژگی فروشنده موفق

فروشنده موفق

اگر با فروش درگیر شده باشید، احتمالا می‌دانید که فروش به ظاهرِ فروشنده، دانش و شور و شوق او بستگی دارد.فروش یک حرفه‌ی قدیمی است با این تفاوت که در گذشته با صحبت و اصرار انجام می‌شد اما اکنون با مشاوره و راهنمایی صورت می‌گیرد.

ضرب‌المثلی وجود دارد که می‌گوید فروشندگی در ذات افراد است و نمی‌توان آن را آموخت. اما اخیرا مطالعات نشان می‌دهد که فروشندگی یک علم است و به سادگی می‌توان آن را آموخت. البته استعداد طبیعی برخی از افراد در فروشندگی غیرقابل انکار است.

X