gilaki.dr@gmail.com ۰۰۹۰۵۵۳۸۱۴۸۹۵۸
Tag: پول سازی


 

فضیلت و خواص سوره احزاب

احزاب سی و سومین سوره قرآن است که مدنی و 73 یه دارد.در فضیلت این سوره از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله وسلم نقل شده:

 

 

فضیلت و خواص سوره لقما

لقمان، سی و یکمین سوره قران است که مکی و 34 آیه دارد.در فضیلت این سوره از پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله و سلم روایت شده:

 


 

فضیلت و خواص سوره روم

روم، سی امین سوره قرآن است که مکی و 60 آیه دارد.در فضیلت سوره روم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده: هر کس سوره روم را بخواند

 


 

فضیلت و خواص سوره عنکبوت

عنکبوت، بیست ونهمین سوره قرآن است که مکی و دارای 69 آیه دارد.در فضیلت این سوره از پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم روایت شده:

 


 

خواص سوره قصص + فضیلت

قصص و نام دیگرش «موسی و فرعون» (1) بیست و هشتمین سوره قرآن است که مکی و 88 آیه دارد.از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وآله روایت شده است:

 


 

خواص سوره نمل + آثار و برکات

نمل و نام دیگرش «طس» (1) بیست و هفتمین سوره قرآن است که مکی و 93 آیه دارد.از رسول اکرم نقل شده است: هر کس سوره نمل را قرائت نماید،

 


 

فضیلت و خواص سوره شعراء

شعراء و نام دیگرش «طسم»(1)، بیست و ششمین سوره قرآن است که مکی و 216 آیه دارداز پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده :

 


 

فضیلت و خواص سوره فرقان

فرقان و نام دیگرش «تبارک»(1)، بیست و پنجمین سوره قرآن است که مکی و 77 آیه دارد.از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم روایت شده است:

 


 

سوره نور همراه با خواص و فضیلت آن

نور،بیست و چهارمین سوره قرآن است که مدنی و 64 آیه دارد.در فضیلت سوره نور از پیامبر گرامی اسلام روایت شده: هر که سوره نور را قرائت نماید خداوند به تعداد تمام مردان و زنان مؤمن در گذشته و در آینده به او ده حسنه عنایت می کند.

 


 

خواص سوره مومنون + فضیلت

مومنون، بیست و سومین سوره قرآن است که مکی و 128 آیه دارد.از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم در فضیلت این سوره نقل شده است:

 

X