gilaki.dr@gmail.com ۰۰۹۰۵۵۳۸۱۴۸۹۵۸
Tag: چاکرای اول

پاکسازی چاکرا  بازکردن چاکرا  پاک سازی هاله تلفن رزرو تخت چاکرا (استانبول ترکیه):  ۰۰۹۰۵۵۳۸۱۴۸۹۵۸ آیا میدانید در صورتی که انرژی بدن شما هماهنگ نباشد قانون جذب و راز برای شما تاثیری ندارد؟ چرا برخی از آدمها با قوانین جذب و قانون راز به تمام خواسته های خود رسیدند.(شما چطور؟)  آیا میدانید عملکرد صحیح چاکرا و در

X