gilaki.dr@gmail.com ۰۰۹۰۵۵۳۸۱۴۸۹۵۸
Tag: کالبدهای بدن

در این قسمت می خواهیم به شرح 7 کالبد انسانی ، بپردازیم با ما همراه باشید . انسان موجودی شگفت انگیز است. انسان تنها دارای یک بعد و یک بدن نیست پس تنها دارای حواس پنجگانه نیست. انسان دارای طبیعت درون و احساسات متعالی است. وقتی چیزی را با قلب خود احساس می کنید این خارج

X