gilaki.dr@gmail.com ۰۰۹۰۵۵۳۸۱۴۸۹۵۸
خاصیت مغناطیس بر بدن…
مغناطیس درمانی

در سال های اخیر دانشمندان  روسیه با کار کردن بر روي آب مغناطیسی و قرار دادن دو آهنربا در دو طرف لوله رسوب زده و مغناطيسي كردن آب در حال گذر در لوله به نتايج جالبي دست يافتند و توانستند رسوبات داخل لوله ها را از بین ببرند و در پي اين اكتشاف به فكر استفاده از اين فناوري و كاربرد آن در زمينه درمان شدند و با آزمايشاتي بر روي موجودات زنده دريافتند كه آب مغناطیسی مي تواند باعث سم زدايي و پاكسازي رسوبات داخل عروق خوني  شود . به دنبال اين موفقیت آنها این علم را در کشاورزی استفاده نمودند و محصولات با كيفيت تر ، بهتر و بیشتری را تولید كردند .

مغناطيس‏ درماني ريشه در قوانين طبيعي دارد. لذا به كارگيري آن ساده و ارزان است. براي شروع و ادامه كار هيچ نيازي به مقدمه چيني يا آماده‏سازي طولاني و پويا نداريد، فقط دو عدد آهن‏ربا تجويز مي‌شود. با استفاده از اين دو آهن‏ربا مي‌توانيد افراد زيادي را در طي سالهاي طولاني درمان كنيد. با همان آهن‏رباها مي‌توانيد آب يا هر مايع ديگري را نيز آهن‌ربايي كنيد و آن را در روند اصلي درمان به كار بگيريد. اگر خاصيت آهن‌ربايي اين يك جفت آهن‏ربا پس از سالها استفاده ضعيف شد، مي‌توانيد آنها را تقويت كنيد و عمر دوباره به آنها بدهيد. براي اين كار هيچ نيازي به مخارج مجدد نخواهيد داشت.

آهن‏ربا وسيله‌اي است كه با آن مي‌توان در زمان نيز صرفه‌جويي كرد. ديگر نيازي نيست در صف انتظار براي درمان شدن در بيمارستان‏ها بايستيد و مي‌توانيد ناخوشي‏هاي متداول را در خانه درمان كنيد.

اگر علاوه بر نوشيدن آب مغناطيسي روزي ده دقيقه از مغناطيس استفاده كنيد، مي‌تواند تأثير بازدارنده عليه بيماري‏ها و خستگي داشته باشد.

اگر پيوسته از مغناطيس استفاده كنيد، هيچ خطر اعتياد به آن نيز وجود ندارد. اگر مغناطيس را مدت زيادي روي بدن خود استفاده كنيد، به هيچ وجه تأثير آن به دليل استفاده طولاني كاهش نمي‌يابد.در ضمن هيچ عوارض جانبي نيز ندارد. حتي اگر از آهن‏ربايي قوي به مدتي طولاني‌تر از حدي كه تجويز شده است استفاده كنيد، تنها واكنشي كه ممكن است به آن نشان دهيد خستگي اندكي است كه بلافاصله پس از به كارگيري آن ممكن است حس كنيد كه آن هم پس از اندك زماني برطرف خواهد شد.

يك اتفاق تصادفي باعث شد تحقيقات علمي بر روي آثار مغناطيسي شدن آب انجام گيرد. اين تحقيقات علمي به سرعت گسترش يافت. فن‌آوران و دانشمندان روسي، چند دهه قبل به دنبال روش ساده‌اي مي‌گشتند تا ديواره‏هاي داخلي لوله‌ها را از رسوبات نمك پاك كنند. آنها در طي آزمايش‏هاي خود با كمال حيرت متوجه شدند كه اگر آب مغناطيسي از داخل لوله‌ها عبور كند، رسوبات سفت نمك مي‌افتند و در آب حل مي‌شوند. علاوه بر اين مسئله متراكم شدن رسوبات نيز كاهش مي‌يافت و يا اصلاً قطع مي‌شد. آنها در مورد رادياتور خودروها نيز به چنين نتايجي دست يافتند.

به اين ترتيب ثابت شد كه خاصيت مغناطيسي مي‌تواند آب را به مايعي پرجاذبه تبديل كند. طبق اين پژوهش‏ها معلوم شد كه پس از قرار گرفتن آب در معرض ميدان آهن‌ربايي دما، غلظت، تنش سطحي چسبندگي، و خاصيت رسانايي جريان برق در آن تحت تأثير قرار مي‌گيرد. خاصيت آهن‌ربايي باعث افزايش سرعت ميزان رسوب‏گذاري ذرات ريز معلق در آب و تشديد خاصيت رسانايي آن مي‌شود. اين امر روند يونيزاسيون در آب را نيز سرعت مي‌بخشد.

مطالعه تأثير خاصيت آهن‌ربايي بر آب به طور طبيعي توجه زيست‏ شناسان مغناطيس شناس را به خود جلب كرد. بعد آنها مهمترين مايع بدن يعني خون را مورد مطالعه مشابهي قرار دادند. نتايج آن نيز حيرت انگيز بود.

آنها متوجه شدند كه تماس آن با مغناطيس بلافاصله باعث فعال شدن مقدار آهن موجود در خون مي‌شد و در نتيجه جريان ضعيفي ايجاد مي‌كرد. اين افزايش از نظر تعداد كانون‏هاي بلورسازي كه به وجود مي‌آورد، نسبت مستقيمي با قدرت ميدان آهن‌ربايي داشت. روند يونيزاسيون (يعني جدا شدن اتم‏ها و ملكول‏ها به ذرات باردار الكتريكي) نيز سريعتر انجام مي‌شد.

اين امر خطر انعقاد خون در رگ‏ها را كاهش مي‌داد و باعث جريان في‌البداهه و آسانتر خون در سرخرگ‏ها و سياهرگ‏ها مي‌شد. جريان مغناطيسي ايجاد شده در خون منجر به افزايش گلبول‏هاي قرمز و گلبول‏هاي فاسد غيرفعال خون مي‌شد و آن‌ها را تقويت مي‌كرد. حركت هموگلوبين در رگ‏هاي خوني تسريع مي‌شد و رسوبات كلسيم و كلسترول خون به حداقل مي‌رسيد.

علاوه بر اين، متوجه شدند كه خاصيت مغناطيسي، تأثير مشابهي بر همه مايعات ديگر بدن دارد. اين امر همچنين به ترشح هورمون‏ها كمك مي كرد، ياخته‌هاي جديد مي‌ساخت و بافتها را دوباره جوان مي‌كرد و بر كدهاي ژنتيكي نيز تأثير پايداري مي‌گذاشت.

پديده‌هاي مغناطيسي در تمام اعصار، تأثير مسحور كننده‌اي بر ذهن انسان داشته است. سنگ ماگنتيتي (كه نوعي سنگ آهن‏ربا است) به صورت رسوب در رگه‌هاي آهني مغناطيس‌دار جمع شده و اولين ماده مغناطيسي بوده كه بشر از آن آگاهي يافته است.

نحوه عملکرد مغناطيس درماني به چه صورت است؟ 

تمام عملکردهاي فيزيکي و ذهني هر فرد با ميدانهاي الکترومغناطيسي کنترل مي شود که با حرکت يون هاي الکتروشيميايي در بدن توليد مي شوند .
وقتي جايي از بدن زخم مي شود و بافتي از بدن آسيب مي بيند يون هاي مثبت به سمت مکان آسيب ديده حرکت کرده و باعث ايجاد درد و ورم مي شوند . براي اينکه اين زخم بهبود يابد مي بايست قسمت آسيب ديده به يون هاي منفي طبيعي خود بازگردد ، مواد الکترو شيميايي مربوط به ورم و درد نيز مي بايست برداشته شده و اکسيژن و مواد مغذي به منطقه آسيب ديده برسد.

ميدان مغناطيسي با بازگشت تعادل الکترومغناطيس خون به حالت متعادل اوليه به بهبود منطقه آسيب ديده کمک مي کند . ميدان مغناطيسي ديواره هاي مويرگها و همچنين ماهيچه هاي بدن وبافت هاي مربوط به آن را به حالت آرامش در آورده و باعث افزايش جريان خون مي شود در نتیجه اکسيژن و مواد غذايي بيشتری به منطقه آسيب ديده رسيده و باعث از بين رفتن مواد الکتروشميايي مضر و موادشيميايي درد آور می شود و باعث کاهش درد و از بين رفتن عوارض شده و به فرايند بهبود سرعت مي بخشد .

نوشتن دیدگاه

X